Efterisolering betyder et bedre indeklima - og mange penge sparet. Utilstrækkelig isolering giver problemer med kondens, træk, fodkulde og fugt der kan skade vægge og murværk.

Heldigvis er der en løsning på de problemer. Ved efterisolering opnår du et langt bedre indeklima. Din bolig bliver sundere og familiens komfort øges væsentligt.
Ved en efterisolering opnår du desuden en forøgelse af husets værdi, et lavere energiforbrug og et renere miljø.

Vi bruger de kun bedste materialer. På utilgængelige steder anvender vi granulat fra Rockwool. Granulaten tilpasses 100% til konstruktionen, så kuldebroer og thermisk sværtning undgås.

Timeløn/kørsel excl. moms kr. 465,-

Leje af maskine pr. dag kr. 3.000,- excl. moms

Kontakt os for rådgivning, gratis energieftersyn og et uforpligtende tilbud >>

Loftisolering

om loft

På svært tilgængelige loftsrum er loftgranulat (Rockwool granulat Pro) løsningen.

Vi sikrer ventilationsåbningerne ved "tagfod", og blæser herefter granulaten jævnt ud over loftet. Granulaten bevarer sin isoleringsevne og er uforgængelig. Vi sørger naurligvis også for gangbroer.

Læs mere om loftisolering her >>

Etageadskillelser

om etage

I mange ældre ejendomme vil en isolering af etageadskillelser give mærkbare besparelser.

Vi anvender hulrumsfyld (Rockwool granulat) til opgaven. Først etableres en række indblæsningshuller, dels mod loftet, dels ned mod underetagen.Dernæst blæses granulatet ind i etageadskillelsen. Det foregår ved et afpasset tryk, således at hulmursfyldet fordeles jævnt og komprimeres optimalt. Endeligt lukkes der til igen.

Resultatet er en mærkbar forbedring af indeklimaet, og varmeøkonomien øges væsentligt.

Læs mere om isolering af etageadskillelser her >>

Hulmursisolering

om indblaes

Hulrumsfyld (Rockwool granulat) er den perfekte løsning, når hulmure skal efterisoleres. Et passende antal sten fjernes, og en specialmaskine indblæser granulatet i hulmuren. Granulatet fordeles jævnt, og komprimeres til en homogen stabil isolering.

Læs mere om hulmursisolering her >>